Tamburinens förskola ligger i Klockaretorpet i ena änden av Tamburinens skola. Förskolan består av 2 avdelningar och cirka 34 barn. Barnen är indelade i äldre och yngregrupp. Tamburinen är en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Tamburinen, Dragspelet och Trombonen.

torsdag 16 mars 2017

En mysig och lärande skogspromenad!

Vi har en förskollärarstudent hos oss på Snigeln och hon har idag haft en uppgift med några av barnen i skogen. De fick till uppdrag att leta efter vårtecken och då använda alla sina sinnen (utom smaken).
De lyssnade efter fåglar, letade under stenar och hittade då en gråsugga, det fanns också lite grönt på marken.
De andra barnen ville också ha en uppgift så de samlade kottar och gjorde en fin installation i skogen. 

När vi kom tillbaka så tittade vi på naturmaterialet i mikro-USB och barnen fick sedan testa olika tekniker för att fästa materialet på en kartongbit. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar