Tamburinens förskola ligger i Klockaretorpet i ena änden av Tamburinens skola. Förskolan består av 2 avdelningar och cirka 34 barn. Barnen är indelade i äldre och yngregrupp. Tamburinen är en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Tamburinen, Dragspelet och Trombonen.

tisdag 22 november 2016

Jultraditioner ~ vi gör en gran av våra händer ~ handgran.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar