Tamburinens förskola ligger i Klockaretorpet i ena änden av Tamburinens skola. Förskolan består av 2 avdelningar och cirka 34 barn. Barnen är indelade i äldre och yngregrupp. Tamburinen är en av tre förskolor i Triolens enhet. Förskolorna heter Tamburinen, Dragspelet och Trombonen.

fredag 29 januari 2016

Tema människan -Sinnen och känslor!

Den här veckan har vi haft hörsel och känselövningar.
Ett barn fick täcka för ögonen och så fick en av kompisarna säga -Hej, det är jag! 
Barnet gissade då vem det var. 
De fick även känna på kompisen med förtäckta ögon och gissa. 
Alla barn var väldigt duktiga på att känna igen kompisarna, även med förtäckta ögon. 
I samlingen har vi också haft en känsloruta, de som ville gick in i rutan och visade en känsla som de andra skulle gissa. Det var både glada, spralliga känslor som visades och sura och arga. 
Vi pratade om hur det känns i kroppen och vad som gör oss arga eller glada. 
Nästa vecka ska vi fortsätta prata om våra sinnen och känslor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar